0613602181 info@nijewij.nl

Privacyreglement praktijk NijeWij

Algemeen:

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft diegene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.

Waarom verwerkt de praktijk persoonsgegevens?

In mijn praktijk verwerk ik diverse persoonsgegevens van u. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en is nodig voor de financiële afhandeling van de consulten.

Wat zijn mijn plichten?

Volgens de AVG is Praktijk NijeWij, in de persoon van R. Koopman, verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.

Ik verzamel de volgende gegevens van u:

 • Contactgegevens: naam, adres, telefoonnummer, emailadres
 • Medische gegevens: informatie over uw behandeld arts(en), uw huisarts, uw recent medicijngebruik, uw recente klachten, uw medische voorgeschiedenis en uw lichamelijke toestand
 • Leefstijlgegevens: informatie over uw voedingspatroon, leefwijze en uw mentale toestand

  Ik verzamel deze gegevens om een volledig beeld te vormen van uw huidige lichamelijke en mentale toestand om zo een zo goed mogelijke behandeling en/of advies te kunnen geven. Uw contactgegevens worden gebruikt om contact met u te kunnen opnemen en voor de financiële afwikkeling.

  Uw gegevens worden niet gedeeld met derden tenzij daar door u toestemming voor wordt gegeven. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er aanvullend onderzoek nodig is waarvoor ik gebruik maak van een laboratorium.

  Mocht ik uw casus willen bespreken met een collega dan gebeurt dit altijd onherkenbaar en anoniem zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

  Bij aanvang van de behandeling stel ik u op de hoogte van het feit dat ik persoonsgegevens van u verzamel en vraag ik u middels een formulier om toestemming voor het verwerken van deze gegevens. Ook vraag ik u toestemming om behandelingsplannen, adviezen en onderzoeksuitslagen te mogen toesturen via de email. Waar mogelijk zal ik deze versleuteld versturen. Uiteraard kunt u altijd een papieren kopie van uitslagen of behandeladviezen opvragen tijdens een consult.

  In het geval van een persoon onder 16 jaar dienen beide ouders het toestemmingsformulier te ondertekenen.

  Uw privacy is voor mij zeer belangrijk en u mag erop vertrouwen dat ik uw gegevens met de grootste zorgvuldigheid bewaar. Ik bewaar uw gegevens zowel op papier als op een externe harde schijf in een afgesloten ruimte. Ook bewaar ik uw gegevens digitaal. Digitaal maak ik gebruik van wachtwoorden en/of versleuteling en zijn er verwerkersovereenkomsten met de online opslagdiensten waar ik uw gegevens bewaar (dit betreft Google Drive en OneDrive). Software wordt regelmatig geüpdatet en wachtwoorden regelmatig vernieuwd. Er is een protocol wat te doen bij bijvoorbeeld diefstal/inbraak en data lekken moeten volgens de wet worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de behandeling en/of financiële afwikkeling. Daarna worden uw gegevens op papier vernietigd en digitaal maximaal 3 jaar bewaard. Dit voor het geval u de behandeling zou willen voortzetten of opnieuw starten.

  Echter sommige gegevens moeten vanwege de fiscale bewaarplicht minimaal 7 jaar bewaard worden. In overleg met u en met uw toestemming kan uw dossier anoniem worden bewaard om bijvoorbeeld als anonieme casus in te brengen tijdens een overleg met collega’s of voor eigen gebruik om als naslagwerk te gebruiken indien een gelijksoortige casus zich aandient.

  Wat zijn uw rechten?

  U heeft te allen tijde het recht om:

  • Te mogen weten of en zo ja, welke gegevens ik van u verwerk
  • Deze gegevens te mogen inzien en een afschrift van deze gegevens te mogen ontvangen (mits hiermee de privacy van derden niet wordt geschaad)
  • Uw gegevens te laten corrigeren, wijzigen of verwijderen

  Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u een email sturen naar info@nijewij.nl, ik zal dan binnen 14 dagen aan uw verzoek voldoen.

  Voor vragen over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen via info@nijewij.nl. Hier kunt u ook terecht als u een klacht heeft over deze privacyverklaring, al vind ik het fijner om dat in een persoonlijk gesprek met u te bespreken. U mag in dat geval mij ook bellen op 0613602181. Mochten wij er samen niet uitkomen dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Deze privacyverklaring wordt regelmatig vernieuwd en daarna gepubliceerd op de website, ik raad u daarom aan deze regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte blijft.

  Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018